Digital governance en toptaken

21 jan en 4 feb 2020 (2 dagen)

In deze 2-daagse training ga je aan de slag met digital governance en toptaken. Hoe zorg je dat de klant ook echt belangrijk wordt? En hoe vind je de toptaken van de bezoekers? Hoe organiseer je het webteam? 

Inschrijven

Resultaat

  • Je begrijpt wat het 'toptaken-principe' inhoudt.
  • Je weet hoe je het toptaken-principe kunt implementeren op jouw site.
  • Je weet hoe je de toptaken van jouw site kunt vaststellen.
  • Je kunt verschillende methoden om een toptaakonderzoek uit te voeren.
  • Je begrijpt wat bedoeld wordt met dienstverlening.
  • Je kent de voorwaarden voor een optimale digitale dienstverlening.
  • Je weet aan welke eisen een goed webteam moet voldoen. 

Inhoud

Dag 1: Toptaken

Docent: Simon Besters en Michiel Duijsings

Op dag 1 ga je aan de slag met het onderzoek naar toptaken en de implementatie daarvan. We bespreken hoe je je organisatie betrekt, hoe je een longlist met taken maakt en hoe je een shortlist maakt die je nodig hebt voor het online onderzoek. Daarna gaan we aan de slag met hoe je de kwaliteit van de taken continu bijhoudt en verbetert op de website. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je toptaken uitwerkt en implementeert in een goede online strategie.

Dag 2: Digital governance

Docent: Wiep Hamstra

Dienstverlening nader bekeken

In de 2e dag leggen we de basis om te begrijpen wat dienstverlening is. Hoe grijpt het in op processen en mensen? En hoe komt het tot uiting (of juist niet) in onze communicatie of webcommunicatie? En wat is jouw rol hierin?

Aan het stuur

Niets is zo weerbarstig als het online beleid van een organisatie. Iedereen in de organisatie heeft een mening hierover en wil er iets mee. En doet er vaak ook iets mee. Hoe zorg je nu als online professional dat je dit aanstuurt en hier de controle over houdt? Dit gaat over digital governance. Hoe volwassen is jouw weborganisatie? Uiteindelijk staat of valt jouw rol met de volwassenheid van de hele organisatie. Als het management nog in de fase zit dat ze een integraal online beleid niet belangrijk vinden, wordt het moeilijk om dit te veranderen. In de training kijken we naar de stadia van volwassenheid van online en de bijbehorende organisatie.

Toptaken

Dan gaan we verder met het onderwerp van dag 1: toptaken. Het onderwerp waar intussen elke organisatie wel mee bezig lijkt. Het klinkt vaak makkelijk om aan de slag te gaan met toptaakmanagement, maar dat is het niet. Er zijn nogal wat tussenstappen nodig. Het online platform van Jouw organisatie moet "volwassen" genoeg zijn om dit aan te kunnen. Ben jij er klaar voor?

In de training formuleer je de randvoorwaarden om een toptakenbenadering te kunnen implementeren. Het inrichten van een webteam en het formuleren van een strategie horen daarbij.

Praktisch

Cursusduur

2 dagen, 10.00 - 16.00 uur

Datum/data

  • 21 jan en 4 feb 2020

Locatie

Kosten

€ 950 ex btw

Docenten

In-company

Deze training geven wij ook in-company.

Naar boven