Optimalisatie voor digitaal lezen

Een aantal van onze gratis e-books zijn volledig beschikbaar in html (dus als webpagina's) en zijn volledig toegankelijk. Sommige e-books zijn nog alleen beschikbaar als pdf's. Deze zijn wel geoptimaliseerd voor digitaal lezen.

Formaat is pdf, geen ePub

Voor digitaal lezen is html het ideale formaat. Sommige e-books zijn echter alleen nog maar beschikbaar als pdf. Op termijn wordt dit ook html en ePub. EPub heeft veel voordelen boven pdf, bijvoorbeeld dat het meegroeit met de grootte van het beeldscherm. De pdf's zijn wel goed aangepast voor digitaal lezen.

Aanpassingen voor digitaal lezen

Voor de bruikbaarheid van het document op een e-reader hebben we een aantal aanpassingen in de pdf's gedaan:

  • Lettertype vergroot van 10 pt naar 14 pt
  • Marges verkleind
  • Link naar inhoudsopgave in koptekst toegevoegd
  • Elke afbeelding voorzien van bijschrijft
  • Beperkte kop- en voettekst

Lettertype vergroot van 10 pt naar 14 pt

De reden om het lettertype te vergroten is dat een e-reader een stuk kleiner is dan A4-formaat, het standaardformaat waarin documenten in Europa zijn opgemaakt.

Als richtlijn hebben we naar de iPad gekeken (zie onderstaande tabel).

De grootte van het scherm van een iPad is 66 % van de grootte van een A4.  De gangbare grootte voor print is 9 of 10 punts. Door het lettertype te vergroten naar 14 punts wordt de tekstgrootte vergelijkbaar met de printversie op A4-formaat. Die grootte hanteren we in onze e-books. Overigens is het lettertype dan nog steeds klein op een kleiner scherm, zoals bij een iPad Mini.

  A4iPadiPad MiniiPad / A4iPad Mini / A4
Hoogte 29,7cm 19,7cm 16,0cm 66% 54%
Grootte lettertype 14 pt 9 pt 7,5 pt    

Marges verkleind

Omdat we uitgaan van vooral digitaal lezen zijn de ruimtes om de tekst (marges) verkleind. Om het printen wel mogelijk te maken, zijn de marges niet weggehaald of extreem klein gemaakt.

Geoptimaliseerd voor zoekmachines en voor toegankelijkheid

  • Alle koppen zijn voorzien van kopstijlen
  • Taal van het document is ingesteld op Nederlands
  • Titel ingesteld bij de meta-informatie
  • Informatie lineair gemaakt. Dus bijvoorbeeld geen verwijzingen met sterretjes.
  • Tabellen voorzien van tabelkoppen.
Terug naar overzicht
Naar boven