De Webrichtlijnen zijn dood, lang leve WCAG

Laat de overheid de Webrichtlijnen los? En richt zij zich op de internationaal breed gedragen norm WCAG? Het lijkt er wel op als we kijken naar het project Gewoon Toegankelijk. Mijns inziens een goede keus, want het geeft goede aansluiting bij de rest van de wereld.

Let op: dit artikel is verouderd. Inmiddels is het inderdaad het beleid geworden van de overheid om het 5e principe van de Webrichtlijnen los te laten, waardoor WCAG 2 feitelijk de verplichting is geworden.

De norm voor digitale toegankelijkheid in de wereld zijn de Web Content Accessibility Guidelines. Ooit heeft Nederland besloten om verder te gaan dan deze norm; aan de 4 principes van WCAG heeft Nederland het principe Universeel toegevoegd. Deze 5 principes vormen samen de Webrichtlijnen. Dit 5e principe gaat niet over toegankelijkheid, maar over kwaliteit.

Als we nu kijken naar het concrete beleid van de overheid dan zien we dat de overheid impliciet dit 5e principe loslaat. Dit zien we onder andere terug in het overheidsproject Gewoon Toegankelijk. Met dit project toetst de overheid alle overheidssites automatisch op toegankelijkheid. En wat blijkt? Alleen WCAG wordt getoetst. Geen enkele richtlijn uit principe Universeel. Gewoon Toegankelijk is niet zo maar een project, het is een kernproject waar veel overheidsgeld in geïnvesteerd is.

De keuze is begrijpelijk. Nederland sluit zo aan bij WCAG, de norm die overal elders in de wereld wordt gebruikt. Daarmee kan Nederland gebruik maken van allerlei ontwikkelingen die internationaal plaatsvinden, zoals toetsingen en kennisontwikkeling. Ook de Europese Unie adviseert haar lidstaten om te voldoen aan WCAG. Met het loslaten van principe 5 sluit Nederland ook weer aan bij Europa.

Nu moet de overheid alleen nog even expliciet bevestigen dat principe 5 wordt losgelaten ...

Meer weten over de ontwikkelingen over Webrichtlijnen, WCAG en digitale toegankelijkheid? Kom naar het congres Digitale Toegankelijkheid.

Terug naar overzicht
Naar boven